Inschrijven

 

Inschrijven op onze school:

De inschrijvingen vinden steeds plaats op de school na afspraak

Ouder(s) of schriftelijk gemandateerde dienen de inschrijving te handtekenen. Bij elke inschrijving is een verslag M-decreet van het CLB vereist..

Ouders kunnen hun kind inschrijven vanaf de maand maart van het voorafgaande schooljaar.

Vanaf 2021 zal er digitaal aangemeld en onmiddellijk ingeschreven worden. 

 

Voor het 1e jaar van de opleidingsfase van basis metaal en het 2e jaar van de opleidingsfase van hoeklasser is er een volzetverklaring.

Klik hier om in te schrijven voor het schooljaar 2021-2022

 

Contactgegevens:

Tel. School: 03/897 96 70

e-mail : buso@sjabi.be

Capaciteitsbepaling 2021-2022

Maximum capaciteit school

135

Capaciteit per pedagogische eenheid

12

Capaciteit type 3

10

Capaciteit structuuronderdeel basis mechanica + kwalificatie hoeklasser

32