Inschrijven

De inschrijvingen vinden steeds plaats op de school na afspraak

Ouder(s) of schriftelijk gemandateerde dienen de inschrijving te handtekenen. Bij elke inschrijving is een verslag M-decreet van het CLB vereist..

De inschrijvingsperiode voor leerlingen voor het volgende schoojaar 2017-2018 vangt aan op 6 maart 2017.

Bij inschrijvingen hebben  broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel voorrang op voorwaarde dat ze zich hebben aangemeld tussen 1 en 28 februari 2017.

Contactgegevens:

Tel. School: 03/897 96 70

e-mail : hilde.van.gucht@sjabi.be

Inschrijvingen tijdens vakantie vanaf 16 augustus 2018.

Voor alle richtingen werden er capaciteiten vastgelegd. Je vindt deze hieronder.