Inschrijven

Oudercontact inschrijven: KLIK HIER

Inschrijven op onze school:

De inschrijvingen vinden steeds plaats op de school na afspraak

Ouder(s) of schriftelijk gemandateerde dienen de inschrijving te handtekenen. Bij elke inschrijving is een verslag M-decreet van het CLB vereist..

Ouders kunnen hun kind aanmelden tussen in de maand maart van het voorafgaande schooljaar.

Aangemelde leerlingen die behoren tot de voorrangsgroepen worden bovenaan geordend in deze volgorde :

- broers en zussen

- kinderen van personeel .

Bij inschrijvingen hebben  broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel voorrang op voorwaarde dat ze zich hebben aangemeld tussen 1 en 28 februari 2019.

Voor het schooljaar 2019-2020 is er een volverklaring voor :

  • leerlingen met attest type 3
  • de volledige opleiding magazijnmedewerker
  • de volledige opleiding hoeklasser
  • de kwalidficatiefase van de opleiding logistiek assistent

De capaciteit is opgetrokken tot 130 leerlingen. 

Contactgegevens:

Tel. School: 03/897 96 70

e-mail : buso@sjabi.be

 

Voor alle richtingen werden er capaciteiten vastgelegd op de schoolraad van 11 februari 2019. Je vindt deze hieronder.