Inschrijven

 

Inschrijven op onze school:

De inschrijvingen vinden steeds plaats op de school na afspraak

Ouder(s) of schriftelijk gemandateerde dienen de inschrijving te handtekenen. Bij elke inschrijving is een verslag M-decreet van het CLB vereist..

Ouders kunnen hun kind inschrijven in de maand maart van het voorafgaande schooljaar.

Leerlingen die behoren tot de volgende voorrangsgroepen kunnen zich inschrijven in februari  :

  • broers en zussen
  • kinderen van personeel .

Voor het schooljaar 2020-2021 is er een volverklaring voor :

  • leerlingen met attest type 3
  • de volledige opleiding hoeklasser
  • de opleidingsfase van  opleiding magazijnmedewerker (2e en 3e jaar)
  • de opleidingsfase van  opleiding grootkeukenmedewerker (2e en 3e jaar).

De capaciteit is opgetrokken tot 130 leerlingen. 

Contactgegevens:

Tel. School: 03/897 96 70

e-mail : buso@sjabi.be