Leerlingenbegeleiding

 

In onze school gaat veel aandacht naar de sociaal-emotionele ondersteuning van de leerlingen. De leerlingen die het nodig hebben krijgen aandacht bij grote en kleine problemen. Voor elke vraag of probleem wordt een individuele begeleiding uitgewerkt. Moeilijk gedrag wordt bijgestuurd en opgevolgd.

Orthopedagoog :

De orthopedagoog biedt individuele psychosociale begeleiding, heeft gesprekken met de ouders, contacten met externe diensten en CLB en volgt de evolutie van de leerlingen gedurende hun volledige schoolloopbaan.
Leerlingen en ouders kunnen steeds bij hem/haar terecht met zorgen en vragen.

Othopedagoog 1°+4°+5° jaar + ABO : Bernadet Callens

Orthopedagoog 2°+3° jaar  :  Sofie Willaert  (interim Eva Steenssens)

Leerlingbegeleiding :

De leerlingbegeleiding staat dagelijks klaar om leerlingen die het moeilijk hebben op te vangen en te begeleiden. Voor grote en kleine problemen zoeken ze samen met de leerlingen en leerkrachten naar de juiste oplossing.

Leerlingbegeleiding :  Eva Steenssens en Evelyne Cammaert(autibegeleiding)