Tips voor ouders:

 1. Verwittig de school voor 10.00u als uw kind afwezig of ziek is. Telefoon school: 03/897 96 70.                                   
 • Voor de afwezigheid van 1, 2 of 3 dagen, maak je gebruik van de 4 briefjes die je vooraan in het agenda vindt.
 • Wanneer de 4 briefjes opgebruikt zijn, moet bij elke volgende afwezigheid een doktersbriefje afgegeven worden.
 • Is uw kind langer dan 3 dagen ziek, moet u ook steeds een doktersbriefje bezorgen aan het  secretatiaat.
 1. Kijk één keer per week in het agenda van uw kind.
 • Teken het agenda. Kijk of er brieven zijn meegegeven.
 1. Zorg dat uw kind op tijd op school is.
 2. Zorg dat uw kind in orde is met zijn/haar materiaal en werkkledij.
 •  Zoniet mag hij/zij de klas niet binnen omwille van veiligheid.
 1. Kom zelf naar het oudercontact om het rapport te bespreken.
 • U krijgt steeds een uitnodiging voor het oudercontact.
 1. Verwittig de school bij lange afwezigheid.
 • Met wie kan de school in dat geval contact opnemen?
 1. Wanneer uw telefoonnummer of adres verandert, verwittig de school onmiddellijk.
 2. Maak een afspraak met iemand van de school als u een vraag heeft of iets niet begrijpt.
 3. Spreekt u niet goed Nederlands?
 • Kom dan met een tolk naar de school of vraag hulp aan de school.  Wij zorgen dan voor een tolk.