Technisch adviseur-coördinator

De technisch adviseur (coördinator)

staat in voor de technische kant van de opleiding, de veiligheid, de orde en de tucht in de werkplaatsen.