Zorg

Welke begeleiding biedt onze school:

Klik hier voor een korte introductiefilm.

Handelingsplanning

De beroepsgerichte en de algemene sociale vorming van onze leerlingen worden op een systematische en doelgerichte manier opgebouwd in een groepswerkplan.
Daarnaast heeft iedere leerling ook een individueel handelingsplan. De klassenraad zoekt uit welke de specifieke noden zijn van elke jongere. Aan die zorgvragen wordt extra aandacht besteed: leerlingen krijgen extra stimulatie, individuele therapie of meer oefeningen…
De evolutie van de leerlingen wordt systematisch opgevolgd. Op basis hiervan wordt de planning bijgestuurd en verder aangepast.

Orthopedagoog en leerlingbegeleiding

In onze school gaat veel aandacht naar de sociaal-emotionele ondersteuning van de leerlingen.
De leerlingen die het nodig hebben krijgen aandacht bij grote en kleine problemen. Voor elke vraag of probleem wordt een individuele begeleiding uitgewerkt.
Moeilijk gedrag wordt bijgestuurd en opgevolgd.
De orthopedagoog biedt individuele psychosociale begeleiding, heeft gesprekken met de ouders, contacten met externe diensten en CLB en volgt de evolutie van de leerlingen gedurende hun volledige schoolloopbaan.
Leerlingen en ouders kunnen steeds terecht met zorgen en vragen.

Paramedische begeleiding

Leerlingen met een specifieke zorgvraag en/of problematiek op vlak van taal  komen in aanmerking voor individuele begeleiding bij de logopedist .
Deze begeleiding staat zoveel mogelijk in functie van de beroepsgerichte  en de algemene sociale vorming.

De logopedist vangt problemen op i.v.m taal, lezen, schrijven en rekenen en geeft extra stimulatie aan jongeren met een andere moedertaal.
 

 ASS WERKING (voor type 9)( Spectrum Stoornis)

De leerlingen met een diagnose autisme (type 9) krijgen aangepaste zorg en onderwijs binnen onze school.

In het observatiejaar hebben we een structuurklas. In deze klas komen leerlingen met ASS en eventueel ook ander leerlingen die extra structuur en verduidelijking of visualisaties nodig hebben.

Vanaf het tweede leerjaar werken we geïntegreerd. Dit wil zeggen dat we alle studierichtingen open zetten voor leerlingen met ASS. Zo blijven de leerlingen een ruime keuzevrijheid bewaren om een beroep te kiezen.

Leerkrachten sluiten met hun onderwijsmethoden aan bij de specifieke zorgvraag van deze leerlingen.

Het geïntegreerd werken wordt ondersteund door coaching van de individuele leerling en de leerkrachten door de interne ASS begeleider.
De ondersteuning van de leerling kan ondermeer bestaan uit: training sociale vaardigheden, werken met stappenplannen, voorbereiding van activiteiten, stagevoorbereiding,…

schema zorgvisie

CLB

Onze school heeft een nauwe samenwerking met het CLB. Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) draagt bij tot het algemeen welbevinden van leerlingen.

Deze dienst begeleidt de leerlingen op verschillende vlakken: de schoolloopbaan (welke richting je kan volgen), de preventieve gezondheidszorg (goed horen en zien, gewicht, inentingen,...), de sociaal-emotionele ontwikkeling (faalangst, schoolmoeheid, zorgen, ...).

 

CLB Kompas
K. Cardijnstraat 33  2840 Rumst-terhagen

+32 3 886 76 04

rumst@clbkompas.be