Ons aanbod

Ons aanbod

Wij verstrekken beroepsonderwijs op maat aan jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Dit bieden wij aan in opleidingsvorm 3 (OV3) type basisaanbod, type 3, type 4 en type 9. De hoofddoelstelling van deze opleidingsvorm is jongeren een algemene en sociale vorming en een doorgedreven beroepsopleiding op assistent-niveau aanbieden opdat een volwaardige integratie in een gewoon leef- en werkmilieu mogelijk wordt.

Type basisaanbod: Voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Na het 2e jaar van de opleidingsfase volgt een evaluatie waarbij bekeken wordt of de leerling kan aansluiten in het gewoon onderwijs of zijn opleiding in onze school verderzet.

Type 3: Voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis

Type 4: Voor jongeren met motorische beperkingen indien we voldoende aangepaste begeleiding kunnen bieden.

Type 9: Voor jongeren met een diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) die geen verstandelijke beperking hebben, maar niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.