Onze school

Onze visie

Onze school is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Wij begeleiden jongeren met type basisaanbod, type 3 en type 9  in het nemen van verschillende opeenvolgende stappen in het leven. Als buitengewone beroepsschool opleidingsvorm 3 werken wij vanuit een onderwijzende, observerende en begeleidende rol aan de integratie van de leerlingen in de maatschappij en de arbeidswereld.

 Ons opvoedingsproject is gebaseerd op 5 pijlers:

  • Begeleiden in het groeiproces
  • Begeleiden in het leerproces
  • Zorg op maat voor elke leerling
  • Aandacht en respect voor diversiteit
  • Samenwerken in dialoog

 

Begeleiden in het groeiproces

SJABI BuSO is een katholieke school. Wij gaan op een buitengewone manier op weg met jonge mensen. Elke mens is uniek en buitengewoon in zijn mogelijkheden en beperkingen.

De persoonlijke ontwikkeling van de jongeren staat centraal.

Cognitieve ontwikkeling, arbeidsvaardigheden, zelfredzaamheid, communicatieve vaardigheden, vrijetijdsbesteding, culturele ontwikkeling en sport dragen hiertoe bij.

Onze christelijke waarden ondersteunen onze visie op onderwijs. Respect, verdraagzaamheid, gelijke rechten en rechtvaardigheid zijn hierbij belangrijke bouwstenen.

Wij leren jongeren attitudes die hen sterker maken in het functioneren in de arbeidswereld en de maatschappij.

 

Begeleiden in het leerproces

Wij begeleiden onze leerlingen tijdens hun studieloopbaan.

Onze school biedt een samenhangend en inhoudelijk sterk onderwijsaanbod.

Wij streven ernaar om onze jongeren vakbekwaam te maken voor de gewone arbeidsmarkt.

Ons doel is dan ook dat zoveel mogelijk jongeren een getuigschrift beroepsonderwijs behalen.

Aan de hand van cyclische handelingsplanning (binnen het Groepswerkplan en Individueel Handelingsplan) trachten we dit stap voor stap te realiseren.

We evalueren regelmatig de mogelijkheden van de leerlingen, ook in het kader van het M-decreet.

Onze school begeleidt de leerlingen bij belangrijke overgangen binnen hun schoolloopbaan en de overgang naar het ‘volwassen’ leven.

 

Zorg op maat voor elke leerling

Onze school werkt vanuit een brede visie op specifieke zorg en specifieke onderwijsbehoeften.

Vanuit verschillende  benaderingen en methodes proberen wij aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling te voldoen.

Leerlingen met een verhoogde specifieke zorgvraag of een verhoogde specifieke onderwijsbehoefte, krijgen aangepaste begeleiding.

Wij bieden een antwoord op de didactische en sociaal-emotionele noden van onze leerlingen.

 

Aandacht en respect voor diversiteit

Elke leerling is uniek in zijn persoonlijkheid en ontwikkeling.

We respecteren ieders mogelijkheden en beperkingen.

Wij willen maximale kansen bieden aan alle leerlingen, ongeacht hun woon- of leefsituatie,  afkomst, sociale context, problematiek, diagnose of typering.

 

Samenwerken in dialoog

Als school zijn we slechts één partner van het netwerk rond de jongere.

Samenwerking en overleg met alle partners (leerling, ouders, personeel, CLB , externe diensten, bedrijfswereld, schoolraad, SJABI VZW en scholengemeenschap) vinden we uitermate belangrijk.

Tevens streven we expertise-uitwisseling na vanuit onze Gon-werking, het project ‘zorg’  van de scholengemeenschap, het BaSO-overleg en samenwerking met het Buitengewoon Basisonderwijs  (o.a. De Wissel).

Zo kunnen we samen de kans op succes vergroten.