Schoolraad

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

Samenstelling schoolraad vanaf 1 april 2021: 

Voorzitter:  Dhr. Slootmans Glenn       Leerkracht BuSO            

Secretaris:   Mevr. Peeters Hilde         Ondersteunend Personeel BuSO                               

Lokale gemeenschap :  Dhr. Raes Felicien              Dhr. Verstraeten Hans   

Ouders :                  Mevr. Van Nuffel          

Voor vragen of inlichtingen : mail naar glenn.slootmans@sjabi.be

Verslagen vergaderingen