Wie zijn we

Schoolraad

 

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

Samenstelling schoolraad vanaf 1 april 2021: 

Voorzitter:                      Dhr. Slootmans Glenn       Leerkracht BuSO            

Secretaris:                     Mevr. Peeters Hilde           Ondersteunend Personeel BuSO                               

Lokale gemeenschap :  Dhr. Raes Felicien             Dhr. Verstraeten Hans   

Ouders :                         Mevr. Van Nuffel               Mevr.Verbraeken Cinda

Voor vragen of inlichtingen : mail naar glenn.slootmans@sjabi.be