Wie zijn we

Schoolraad

 

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

Samenstelling schoolraad vanaf 1 september 2023: 

Voorzitter:                      Dhr. Slootmans Glenn (leerkracht BuSO)            

Secretaris:                     Mevr. De Kerf Kristel (ondersteunend personeel BuSO)                               

Lokale gemeenschap :  Mevr. Alexander Sabine en Dhr. Verstraeten Hans   

Ouders :                         Mevr. Van Nuffel Kathleen en Mevr. Gortz Alexandra

Voor vragen of inlichtingen : mail naar glenn.slootmans@sjabi.be