Wie zijn we

ASV-leerkrachten

ASV-leerkrachten = leerkrachten algemene vorming

Algemene en sociale vorming (ASV) bestaat uit de vakken godsdienst, taal, rekenen, GASV (geïntegreerde ASV), lichamelijke opvoeding en creatieve activiteiten.
 

GASV heeft als doel:

  • ondersteunen van de beroepsgerichte vorming (BGV).
  • werken aan zelfontwikkeling en voorbereiden op zelfstandig participeren in de maatschappij.

 

In de opleidingsfase wordt de GASV gegeven in thema's, gericht op functionele vaardigheden.

In de kwalificatiefase en integratiefase is GASV gericht op het functionele, maar zeker ook op sociale vaardigheden, werk en wonen.