Wie zijn we

ASV-leerkrachten

ASV-leerkrachten = leerkrachten algemene vorming.

Algemene en sociale vorming (ASV) bestaat uit de vakken godsdienst, taal, rekenen, maatschappelijke vorming, lichamelijke opvoeding, creatieve activiteiten. Vanaf het tweede jaar worden de vakken taal, rekenen en maatschappelijke vorming geïntegreerd aangeboden (G.ASV). Deze manier van werken vinden de leerlingen aangenamer en het sluit ook beter aan bij de realiteit.