Ons aanbod

Alternerende beroepsopleiding

De integratiefase

Aansluitend op de kwalificatiefase kan je onder bepaalde voorwaarden een 1-jarige alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen.

Onze Alternerende Beroepsopleiding wordt gecoördineerd door het Departement Onderwijs en Vorming met de steun van het Europees Sociaal Fonds (een fonds van de Europese Commissie dat o.a. de doorstroom school – arbeidsmarkt wil bevorderen).

Opzet ABO:

Tijdens de opleiding ABO werken we aan een geleidelijke overgang van school naar werk in een systeem van 3 dagen werken in een bedrijf of instelling en 2 dagen begeleiding op school.

  • Je krijgt de kans om werkervaring op te doen in een reële werkomgeving
  • Tijdens GASV (Geïntegreerde algemene en sociale vorming) word je wegwijs gemaakt in de administratie, je leert gebruik maken van verschillende maatschappelijke diensten, je krijgt begeleiding bij solliciteren, budgetteren en zelfstandig wonen.

De ABO-cursist die alternerende beroepsopleiding volgt:

  • Wordt door het departement onderwijs beschouwd als een voltijdse regelmatige leerling
  • Behoudt het recht op kinderbijslag
  • Doorloopt tijdens het ABO-jaar zijn beroepsinschakelingstijd
  • Heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering

De ABO-cursist die slaagt:

  • Behaalt het getuigschrift alternerende beroepsopleiding
  • Krijgt een motivatiepremie van 500 € van het Europees Sociaal Fons, indien er voldoende dagdelen zijn (school minimum 114 dagdelen – werkvloer minimum 175 dagdelen)
ESF