Onze school

Begeleiding

Ligging school eenvoudig

Welke begeleiding biedt onze school:

Elke leerling is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Het is onze zorg om elke leerling goed te begeleiden en te stimuleren zodat ze kunnen uitgroeien tot volwassenen die goed kunnen functioneren in het dagelijks leven en op de werkvloer. Daarvoor nemen we als school dan ook heel wat initiatieven. In onderstaand schema geven we enkele kernwoorden uit ons zorgbeleid weer.
De beroepsgerichte en de algemene sociale vorming van onze leerlingen worden op een systematische en doelgerichte manier opgebouwd in een individueel aangepast curriculum.
De klassenraad zoekt uit welke de specifieke noden zijn van elke jongere. Aan die zorgvragen wordt extra aandacht besteed: leerlingen krijgen extra stimulatie, individuele therapie of meer oefeningen…
De evolutie van de leerlingen wordt systematisch opgevolgd. Op basis hiervan wordt de planning bijgestuurd en verder aangepast.
 

Naast de leerkrachten staan volgende mensen in voor het zorgbeleid op school:
- Leerlingbegeleiding vormt de brug tussen leerling, leerkracht en orthopedagogen. De leerlingen die zorgen en vragen hebben, kunnen steeds terecht bij de leerlingbegeleiding.
- De orthopedagogen volgen de individuele trajecten van de leerlingen op via o.a. de klassenraad, gesprekken met leerling, leerkrachten, ouders, CLB en andere partners.
- De logopedist biedt extra hulp bij de leerstof, algemene taal- en rekenvaardigheden (bv. begrijpend lezen, schrijven, hoofdrekenen en kloklezen), inoefenen vakwoordenschat, extra hulpmiddelen (bv. Sprint),…
- De zorgcoach biedt ondersteuning voor een leerling die extra verduidelijking, structuur,... nodig heeft.
Onze school wil een warme school zijn voor elke leerling, ouder, het schoolteam en alle betrokkenen