Wie zijn we

Secretariaatsmedewerkers

 

De secretariaatsmedewerkers hebben onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht en het begeleiden van leerlingen. Ze staan ook de directeur bij in het administratief beheer van de school.

Aan het onthaal of op het secretariaat kan men terecht :

  • om documenten te laten invullen.
  • voor verzorging van zieke leerlingen of bij een ongeval op school.
  • wanneer men informatie nodig heeft.
  • wanneer een leerling medicatie moet innemen op voorschrift en met schriftelijke toestemming van de ouders.
  • om te melden dat een leerling afwezig is.

Tel. 03/897 96 70

e-mail : buso@sjabi.be